MNG Kargo Chatbot Hizmeti Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

  • Anasayfa
  • /
  • MNG Kargo Chatbot Hizmeti Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

Mng Kargo Chatbot Hizmeti Kapsamında İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

 

 

Veri Sorumlusu: MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (‘‘MNG Kargo’’)


Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1B Bulvar Ofis No:109/B Sarıyer/İstanbul

 

Veri sorumlusu sıfatıyla MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (“MNG Kargo”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”), ilgili mevzuat ve yasal düzenlemeler doğrultusunda; MNG Kargo chatbot hizmeti kapsamında elde ettiğimiz kişisel verilerinizin işlenmesi ve aktarılması ile ilgili sizleri bilgilendirmek amacıyla işbu aydınlatma metni hazırlanmıştır.

 

MNG Kargo chatbot hizmetinin sunulması kapsamında sizlere ait kimlik (ad, soyad), iletişim (cep telefonu numarası, e-posta adresi) ve müşteri işlem (kargo gönderi bilgileri, talep, öneri ve şikayet bilgileri, mesaj içeriği) kategorilerine dahil olan kişisel verileriniz chatbot iletişim kanalı vasıtasıyla toplanarak; kargo gönderim ve teslimat süreçlerine ilişkin etkin bir müşteri hizmeti sunulması, talep konusu hakkında destek hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli araştırma/incelemelerin yapılması, tarafınıza bilgi ve destek hizmetlerinin sunulması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi ve talep/şikayetlerin takibi amaçlarıyla sınırlı olarak KVKK’ nın 5. maddesinin 2. fıkrasında düzenleme altına alınan ‘‘Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması’’ ve ‘‘İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması’’ hukuki sebepleri uyarınca işlenmektedir.

Kişisel verileriniz;

• Gerekmesi halinde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirebilmemiz için yasal düzenlemeler ve mevzuat gereği Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları’na aktarılacaktır.

• Yukarıda belirtilen amaçlara ek olarak saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla ve KVKK’nın 9. maddesi ile düzenleme altına alınan ‘‘Açık Rıza’’ hukuki sebebi uyarınca sunucuları yurt dışında bulunan Tedarikçiler’e aktarılacaktır.

 

 

İlgili Kişi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

• KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme.

 

Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Kişisel verilerinizle ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘‘KVKK Başvuru Formu’’ aracılığıyla ve aşağıdaki yöntemlerle MNG Kargo’ya iletebilirsiniz;

• Daha önce MNG Kargo’ya bildirilen ve MNG Kargo’nun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresi üzerinden  kisiselveri@mngkargo.com.tr  adresine elektronik posta göndererek,

 

• Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,

 

• Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi Vadi İstanbul 1B Bulvar Ofis No:3B/5 K:3 Sarıyer / İSTANBUL adresine göndererek,

 

• Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselveri@mngkargo.com.tr adresine e-posta göndererek,

 

• Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle mngkargo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek.