Genel Aydınlatma Metni

Veri Sorumlusu: MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık A.Ş. (‘‘MNG Kargo’’)
Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1B Bulvar Ofis No:109/B Sarıyer/İstanbul

MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık -.Ş. (‘‘MNG Kargo’’) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ile ilgili mevzuat kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili sizlere bilgi vermek amacıyla işbu Aydınlatma Metni’ni hazırladık.

 •  • Çalışan
 •   Çalışan Adayı
 • • Stajyer
 • • Stajyer Adayı
 • • Acente Çalışanı
 • • Acente Yetkilisi
 • • Acente Adayı
 • • Tedarikçi Çalışanı
 • • Tedarikçi Yetkilisi
 • • Girişimci Kurye
 • • Girişimci Kurye Adayı
 • • Kargo Alıcısı
 • • Kargo Göndericisi
 • • Kargoyu Teslim Eden
 • • Kargoyu Teslim Alan
 • • Kurumsal Müşteri Yetkilisi
 • • Kurumsal Müşteri Çalışanı
 • • Potansiyel Müşteriler
 • Yönetim Kurulu Üyesi
 • • Ziyaretçi
 •  Teslimat Noktası Temsilcisi
 • • Teslimat Noktası Temsilci Adayı
 • • İş Ortağı Yetkilisi/Çalışanı
 • • Üye
 • • 3. Kişiler

      Hangi Kişisel Verileriniz İşlenmektedir ve Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları Nelerdir?

Custom Details
Çalışan

Çalışanlara ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece çalışanlarımızın erişebileceği şekilde yapılmıştır.

MNG Kargo eski çalışanı iseniz, dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden biri ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Stajyer

Stajyerlere ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgilendirme sadece stajyerlerimizin erişebileceği şekilde yapılmıştır.MNG Kargo eski stajyeri iseniz, dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden biri ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.

Çalışan Adayı

 

Kimlik Bilgileri

 

İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soyad
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Fotoğraf
 • Cinsiyet
 • İmza
 • Medeni Durum
 • Ehliyet Belgesinde Yer Alan Bilgiler
 • Askerlik Durum Bilgisi
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

   

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 •  

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Cep Telefonu Numarası
 • Ev Telefonu Numarası
 • E-Posta Adresi
 • Ev Adresi
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

   

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 •  

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Özgeçmiş Bilgileri
 •  

 • Referans Bilgisi
 •  

 • Şirket Çalışanı Yakınlık Bilgileri
 •  

 • Mevcut Pozisyon/Unvan Bilgisi
 •  

 • Başvurulan Pozisyon/Unvan Bilgisi
 •  

 • Başvurulan Bölge ve İş Birimi Bilgisi
 •  

 • Maaş Bilgisi
 •  

 • Maaş Beklentisi Bilgisi
 •  

 • İşyeri Bilgileri
 •  

 • Geçmiş İşyerine Başlangıç ve Ayrılış Tarihleri
 •  

 • Seyahat Engeli Bilgisi

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

   

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 •  

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • CCTV Kayıtları
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

   

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 •  

  hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Mesleki Deneyim Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Yabancı Dil Bilgisi
 • Bilgisayar Kullanım Bilgisi
 • Eğitim/Öğrenim Durumu Bilgisi
 • Mesleki Sertifika Bilgileri
 • Kurs/Seminer Bilgileri
 • SRC Belgesinde Yer Alan Bilgiler
 • İş Tecrübesi Bilgileri
 • Kişilik Envanteri Testi Sonucu
 • Yabancı Dil Testi Sonucu
 • Teknik Test Sınav Sonucu
 • Mezuniyet Bilgileri (Mezun Olunan Okul, Mezuniyet Tarihi, Mezuniyet Notu)
 • Yetkinlik Bilgileri
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Mesleki deneyim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

   

  Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • CCTV Kayıtları
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

   

  Aile Bireylerine Ait Bilgiler

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Aile Bireylerinin Ad ve Soyadları
 • Aile Bireylerinin İletişim Bilgileri
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Aile bireylerinize ait bilgiler, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 •  

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Aile bireylerine ait bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır..

   

   

  Özel Nitelikli Kişiler Veriler

   

  İşlenen Kişisel Veriler

  Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

   

  Sağlık Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Psikoteknik Belgesi
 • Sigara Kullanım Bilgisi
 • Engellilik Durumuna Ait Bilgiler/Engellilik Raporu
 • Geçirilen Ameliyat veya Kronik Rahatsızlık Bilgileri
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Sağlık bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 • KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde Sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak sağlık veriniz işlenecektir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Sağlık bilgileriniz; basılı formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Adli Sicil Kaydı Belgesi
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 • KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebep haricinde Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz; basılı form ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Stajyer Adayı

   

   

  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Ad
 • Soyad
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 •  

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Kimlik bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Cep Telefonu Numarası
 • E-Posta Adresi
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 •  

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  İletişim bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Özgeçmiş Bilgileri
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Çalışan Adayı/Stajyer/Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.
 •  

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Özlük bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, özel istihdam büroları, kariyer platformları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • CCTV Kayıtları
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 •  

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Acente Çalışanı

   

   

  Kimlik Bilgileri

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Ad
 • Soyad
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Personel Sicil Numarası
 • Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Fotoğraf
 • Cinsiyet
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı Belgesi
 • Ehliyet Belgesinde Yer Alan Bilgiler
 • Askerlik Durum/Muafiyet Bilgileri
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Kimlik bilgileriniz; şirket içi yazılım ve programlar, sözleşmeler, basılı/elektronik form ve belgeler, e-postalar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  İletişim Bilgileri

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Cep Telefonu Numarası
 • E-Posta Adresi
 • Ev Adresi
 • İkametgah İlmuhaberi
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  İletişim bilgileriniz; sözleşmeler, basılı/elektronik form ve belgeler, şirket içi yazılım ve platformlar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Özlük Bilgileri

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Prim Bilgileri
 • İşe Başlama Tarihi
 • İşten Ayrılış Tarihi
 • Pozisyon/Unvan Bilgisi
 • Ücret Bilgisi
 • Görev Bilgisi
 • Bölge ve Departman Bilgisi
 • Yönetici Bilgileri
 • Kıdem Bilgisi
 • İzin Bilgileri
 • Yan Hak ve Ödül Bilgileri
 • SGK İşe Giriş Bildirgesi
 • Araç Plaka Bilgisi
 • Araç Ruhsat Bilgisi
 • İç Denetim İnceleme/Soruşturma Türüne Göre Gündeme Gelen Bilgiler
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Özlük bilgileriniz; şirket içi yazılım ve platformlar, sözleşmeler, basılı/elektronik form ve belgeler, e-postalar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Mesleki Deneyim Bilgisi

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Eğitim Bilgileri
 • Mezuniyet Belgesi
 • Mesleki Yeterlilik Sertifikaları
 • SRC Belgesi
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Mesleki deneyim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Mesleki deneyim bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Fotoğraf ve Video Kayıtları
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon Ve Etkinlik Yönetimi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin açık rızası,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; görsel ve işitsel kayıt cihazları ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • CCTV Kayıtları
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Finans Bilgileri

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Fatura Bilgileri
 • Banka Hesap Bilgileri
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik belgeler ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
 • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
 • Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
 • hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı ve elektronik belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Lokasyon Bilgisi

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Konum Bilgileri
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Lokasyon bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Lokasyon bilgileriniz; GPS cihazları ile şirket içi yazılım ve platformlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Aile Bireylerine Ait Bilgiler

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Aile Bireylerinin Ad ve Soyadları
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Aile bireylerinize ait bilgiler, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
 • hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Aile bireylerine ait bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Sağlık Bilgileri

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Sağlık Raporu
 • Akciğer Grafisi
 • Hemogram Testi
 • Görme Muayenesi Test Sonucu
 • Psikoteknik Belgesi
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Sağlık bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

   

  KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde Sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak sağlık veriniz işlenecektir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Sağlık bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

 •  

  Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Adli Sicil Kaydı Belgesi
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

 • Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
 • KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebep haricinde Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Acente Yetkilisi

   

   

  Kimlik Bilgileri

   

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

 • Ad
 • Soyad
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Personel Sicil Numarası
 • Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler
 • Doğum Tarihi
 • Doğum Yeri
 • Fotoğraf
 • Cinsiyet
 • Vukuatlı Nüfus Kaydı Belgesi
 • Ehliyet Belgesinde Yer Alan Bilgiler
 • Askerlik Durum/Muafiyet Bilgileri
 •  

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetenek/Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, sözleşmeler, e-postalar ile basılı/elektronik form ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Cep Telefonu Numarası
  • İş Telefonu Numarası
  • E-Posta Adresi
  • Ev Adresi
  • İşyeri İsmi-Ünvanı

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/ Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  İletişim bilgileriniz; şirket içi yazılım ve programlar, basılı/elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Pozisyon/Unvan Bilgisi
  • Görev ve Departman Bilgisi
  • İş Görme Edimini Etkileyen Durumlara İlişkin Bilgiler
  • İş Ortaklığı Bilgisi
  • Acente Bilgileri
  • SGK İşyeri Açılış Bildirgesi/SGK İşyeri Tescili
  • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  • Çalışma Ruhsatı Belgesi
  • Prim Bilgileri
  • Araç Plaka Bilgisi
  • Araç Ruhsat Bilgisi
  • İç Denetim İnceleme/Soruşturma Türüne Göre Gündeme Gelen Bilgiler

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Özlük bilgileriniz; basılı/elektronik form ve belgeler, şirket içi yazılım ve platformlar, e-postalar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Mesleki Deneyim Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Eğitim Bilgileri
  • Meslek Bilgisi
  • Sektör Tecrübesi Bilgisi

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Mesleki deneyim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Mesleki deneyim bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Fotoğraf ve Video Kayıtları

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin açık rızası
  hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; görsel ve işitsel kayıt cihazları vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • CCTV Kayıtları

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Finans Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Fatura Bilgileri

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
  • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
  • Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı ve elektronik belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Lokasyon Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Konum Bilgileri

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Lokasyon bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Lokasyon bilgileriniz; GPS cihazları ile şirket içi yazılım ve platformlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Aile Bireylerine Ait Bilgiler

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Aile Bireylerinin Hisse/Yatırım/Pay/Acente Sahipliği Bilgisi
  • İş Ortaklığı Bilgisi

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Aile bireylerinize ait bilgiler, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Aile bireylerine ait bilgileriniz; basılı/elektronik form ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Acente Adayı

   

  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Ad
  • Soyad
  • İmza
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler
  • Doğum Tarihi
  • Doğum Yeri
  • Fotoğraf
  • Ehliyet Belgesinde Yer Alan Bilgiler
  • Askerlik Durum/Muafiyet Bilgileri
  • Vergi Kimlik Numarası
  • Vergi Dairesi Bilgisi
  • Vergi Levhası
  • Ticaret Sicil Gazetesi
  • İmza Sirküleri
  • İmza Beyannamesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Kimlik bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, sözleşmeler, e-postalar ile basılı/elektronik form ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Cep Telefonu Numarası
  • İş Telefonu Numarası
  • E-Posta Adresi
  • Ev Adresi
  • İşyeri İsmi-Ünvanı

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  İletişim bilgileriniz; şirket içi yazılım ve programlar, basılı/elektronik formlar, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Pozisyon/Unvan Bilgisi
  • Görev ve Departman Bilgisi
  • İş Görme Edimini Etkileyen Durumlara İlişkin Bilgiler
  • İş Ortaklığı Bilgisi
  • Acente Bilgileri
  • SGK İşyeri Açılış Bildirgesi/SGK İşyeri Tescili
  • Ticaret Sicil Tasdiknamesi
  • Çalışma Ruhsatı Belgesi
  • Prim Bilgileri
  • Araç Plaka Bilgisi
  • Araç Ruhsat Bilgisi
  • İç Denetim İnceleme/Soruşturma Türüne Göre Gündeme Gelen Bilgiler

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Özlük bilgileriniz; basılı/elektronik form ve belgeler, şirket içi yazılım ve platformlar, e-postalar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Mesleki Deneyim Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Eğitim Bilgileri
  • Meslek Bilgisi
  • Sektör Tecrübesi
  • Kurs/Seminer Bilgileri
  • Yabancı Dil Bilgisi
  • Bilgisayar Kullanım Bilgisi

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acente Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Mesleki deneyim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Mesleki deneyim bilgileriniz; basılı form ve belgeler, e-postalar ile elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Finans Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Kredi Raporu
  • Teminat Bilgileri

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acente Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik belgeler ile e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • İcra Durumuna İlişkin Bilgiler

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acente Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı ve elektronik formlar ile e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Aile Bireylerine Ait Bilgiler

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Aile Bireylerinin Hisse/Yatırım/Pay/Acente Sahipliği Bilgisi
  • İş Ortaklığı Bilgisi

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acente Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Aile bireylerinize ait bilgiler, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Aile bireylerine ait bilgileriniz; basılı/elektronik form ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Özel Nitelikli Kişisel Veriler

  Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

  Sağlık Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Engellilik Durumuna İlişkin Bilgiler
  • Teşhis ve Tedavi Bilgileri

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acente Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Sağlık bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
  • KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde Sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak sağlık veriniz işlenecektir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Sağlık bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgiler, e-postalar ile basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Ceza Mahkumiyeti Bilgisi

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acente Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
  • KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebep haricinde Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz; e-postalar ile basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Tedarikçi Çalışanı

   

  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Ad
  • Soyad
  • T.C. Kimlik Numarası
  • İmza
  • Fotoğraf
  • İmza Sirküleri
  • Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler
  • Ehliyet Belgesinde Yer Alan Bilgiler

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Cep Telefonu Numarası
  • İş Telefonu Numarası
  • E-Posta Adresi
  • Ev Adresi
  • İşyeri Adresi
  • İşyeri İsmi-Unvanı

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Pozisyon-Unvan Bilgisi
  • Faaliyet Gösterilen Şube/Bölge Bilgisi
  • Kıdem Süresi
  • İşe Başlama Tarihi
  • İşten Ayrılış Tarihi
  • Departman ve Görev Bilgisi
  • Bağlı Bulunan Yönetici Bilgisi
  • İşyeri Bilgileri
  • SGK Hizmet Dökümü
  • Puantaj Bilgileri
  • Görevlendirme Bilgileri
  • Kişisel Koruyucu Donanım ve Zimmet Bilgileri
  • Araç Plaka Bilgisi
  • Araç Ruhsat Bilgisi
  • İç Denetim İnceleme/Soruşturma Türüne Göre Gündeme Gelen Bilgiler

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmes, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Mesleki Deneyim Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Eğitim Bilgileri
  • Diploma Bilgileri
  • Mesleki Ruhsat Bilgileri
  • Sertifika Bilgileri

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Mesleki deneyim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • CCTV Kayıtları

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
  • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
  • Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

  Finans Bilgileri
  • Fatura Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Lokasyon Bilgisi
  • Konum Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Lokasyon bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Lokasyon bilgileriniz; GPS cihazları ile şirket içi yazılım ve platformlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Özel Nitelikli Kişiler Veriler

  Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir.

  Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

  Sağlık Bilgileri
  • Psikoteknik Belgesi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Sağlık bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.

  KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde Sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak sağlık veriniz işlenecektir.

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Sağlık bilgileriniz; basılı formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Tedarikçi Yetkilisi

   

  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Ad
  • Soyad
  • T.C. Kimlik Numarası
  • İmza
  • Fotoğraf
  • İmza Sirküleri
  • Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler
  • Ehliyet Belgesinde Yer Alan Bilgiler

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Kimlik bilgileriniz; basılı/elektronik form ve belgeler, şirket içi yazılım ve programlar, sözleşmeler, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Cep Telefonu Numarası
  • İş Telefonu Numarası
  • E-Posta Adresi
  • Ev Adresi
  • İşyeri Adresi
  • İşyeri İsmi-Unvanı

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

   

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  İletişim bilgileriniz; sözleşmeler, basılı/elektronik form ve belgeler, şirket içi yazılım ve platformlar, e-postalar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Pozisyon-Unvan Bilgisi
  • Faaliyet Gösterilen Şube/Bölge Bilgisi
  • Kıdem Süresi
  • İşe Başlama Tarihi
  • İşten Ayrılış Tarihi
  • Departman ve Görev Bilgisi
  • Bağlı Bulunan Yönetici Bilgisi
  • İşyeri Bilgileri
  • SGK Hizmet Dökümü
  • Puantaj Bilgileri
  • Görevlendirme Bilgileri
  • Kişisel Koruyucu Donanım ve Zimmet Bilgileri
  • Araç Plaka Bilgisi
  • Araç Ruhsat Bilgisi
  • İç Denetim İnceleme/Soruşturma Türüne Göre Gündeme Gelen Bilgiler

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

   

  Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi, Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

   

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

   

  Özlük bilgileriniz; basılı form ve belgeler, e-postalar, sözleşmeler, şirket içi yazılım ve platformlar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri
  • CCTV Kayıtları
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Hukuki İşlem Bilgisi
  • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
  • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
  • Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Finans Bilgileri
  • Fatura Bilgileri
  • Banka Hesap Bilgileri
  • IBAN Numarası
  • Ödeme Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Finans bilgileriniz; basılı formlar, e-postalar, sözleşmeler ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Girişimci Kurye
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler

   

  • Ad
  • Soyad
  • T.C. Kimlik Numarası
  • İmza
  • Doğum Tarihi
  • Fotoğraf
  • Vergi Kimlik Numarası
  • Vergi Levhasında Yer Alan Bilgiler
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; şirket içi yazılım ve platformlar, e-postalar, elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Cep Telefonu Numarası
 • Ev Adresi
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; şirket içi yazılım ve platformlar, e-postalar, elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Pozisyon-Unvan Bilgisi
 • Görev Bilgisi
 • Faaliyet Gösterilen Bölge Bilgisi
 • Araç Plaka Bilgisi
 • Araç Ruhsat Bilgileri
 • İç Denetim İnceleme/Soruşturma Türüne Göre Gündeme Gelen Bilgiler
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Özlük bilgileriniz; şirket içi yazılım ve platformlar, e-postalar, elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Mesleki Deneyim Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • İş Tecrübesi Bilgileri
 • Kurs/Seminer Bilgileri
 • Sertifika Bilgileri
 • Yabancı Dil Bilgisi
 • Bilgisayar Kullanım Bilgisi
 • Eğitim Durumu
 • SRC Belgesi Bilgileri
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Mesleki deneyim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Mesleki deneyim bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Finans Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Banka Hesap Bilgileri
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Finans bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Aile Bireylerine Ait Bilgiler

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Aile Bireylerinin Ad ve Soyadları
 • Aile Bireylerinin İletişim Bilgileri
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Aile bireylerinize ait bilgiler, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Aile bireylerine ait bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Özel Nitelikli Kişisel Veriler

  Özel nitelikli kişisel veriler; kişinin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileridir. Özel nitelikli kişisel veriler, diğer veri kategorilerine oranla daha yüksek koruma gerektirirler. Bu tür verileri işlemek için ayrıca bilgilendirme yapılması gerektiği KVKK uyarınca düzenlenmiştir.

  Sağlık Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
 • Psikoteknik Belgesi
 • Sigara Kullanım Bilgisi
 • Engellilik Durumuna Ait Bilgiler/Engellilik Raporu
 • Geçirilen Ameliyat veya Kronik Rahatsızlık Bilgileri
 • Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Sağlık bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
  • KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde Sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak sağlık veriniz işlenecektir.
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Sağlık bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri
  • Adli Sicil Kaydı Belgesi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
  • KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebep haricinde Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Girişimci Kurye Adayı
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • İmza
  • Cinsiyet
  • Doğum Tarihi
  • Doğum Yeri
  • Fotoğraf
  • Cinsiyet
  • Medeni Durum Bilgisi
  • Ehliyet Bilgileri
  • Askerlik Durum Bilgisi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Cep Telefonu Numarası
  • E-Posta Adresi
  • Ev Adresi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Özgeçmiş Bilgileri
  • Referans Bilgileri
  • Ücret Beklentisi Bilgisi
  • Araç Bilgileri
  • Başvurulan Pozisyon Bilgisi
  • Seyahat Engeli Bilgisi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Özlük bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Mesleki Deneyim Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • İş Tecrübesi Bilgileri
  • Kurs/Seminer Bilgileri
  • Sertifika Bilgileri
  • Yabancı Dil Bilgisi
  • Bilgisayar Kullanım Bilgisi
  • Eğitim Durumu
  • SRC Belgesi Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Mesleki deneyim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Mesleki deneyim bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Finans Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Banka Hesap Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Finans bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Aile Bireylerine Ait Bilgiler

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Aile Bireylerinin Ad ve Soyadları
  • Aile Bireylerinin İletişim Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/ Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Aile bireylerinize ait bilgiler, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Aile bireylerine ait bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Sağlık Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Psikoteknik Belgesi
  • Sigara Kullanım Bilgisi
  • Engellilik Durumuna Ait Bilgiler/Engellilik Raporu
  • Geçirilen Ameliyat veya Kronik Rahatsızlık Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sağlığı/Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Sağlık bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verilerin ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
  • KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebepler haricinde Sağlık verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak sağlık veriniz işlenecektir.
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Sağlık bilgileriniz; elektronik ve basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbiri Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Adli Sicil Kaydı Belgesi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 6’ncı maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Birinci fıkrada sayılan sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebileceği hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir.
  • KVKK’nın 6. maddesinde sayılan sebep haricinde Ceza Mahkumiyeti ve Güvenlik Tedbirleri verilerinizin işlenmesinin gerekmesi durumunda ise açık rızanız alınarak işlenecektir.
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbiri bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kargo Alıcısı
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • İmza
  • T.C. Kimlik Numarası/Vatandaşlık Numarası
  • Doğum Tarihi
  • Pasaport Numarası
  • Uyruk Bilgisi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; e-postalar, çağrı merkezi görüşmeleri, basılı ve elektronik formlar, basılı belgeler, şirket içi yazılım ve platformlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Cep Telefonu Numarası
  • Ev Telefonu Numarası
  • İş Telefonu Numarası
  • E-Posta Adresi
  • Ev Adresi
  • İl, İlçe ve Ülke Bilgisi
  • İşyeri İsmi-Unvanı
  • İşyeri Adresi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; e-postalar, çağrı merkezi görüşmeleri, basılı ve elektronik formlar, basılı belgeler, şirket içi yazılım ve platformlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
  • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
  • Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Müşteri İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Kargo Gönderisi ve Sipariş Bilgileri (Kargo Gönderi Numarası, Gönderi Adedi, Gönderi Türü, Gönderi Tipi)
  • Talep ve Şikayet Bilgileri
  • Müşteri Numarası
  • İade Bilgileri
  • Fatura Bilgisi
  • Tazmin Talep Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Müşteri işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Müşteri işlem bilgileriniz; e-postalar, çağrı merkezi görüşmeleri, basılı ve elektronik formlar, basılı belgeler, şirket içi yazılım ve platformlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • İşitsel Kayıtlar/Çağrı Merkezi Kayıtları
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Finans Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Banka Hesap Bilgileri
  • IBAN Numarası
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Finans bilgileriniz; basılı belgeler, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Pazarlama Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Anket Yanıtları
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Pazarlama bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Açık Rıza,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Pazarlama bilgileriniz; elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kargo Göndericisi
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • İmza
  • T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası
  • Vergi Levhası
  • Vergi Kimlik Numarası
  • Vergi Dairesi Bilgisi
  • Mersis Numarası
  • Pasaport Bilgileri
  • Uyruk Bilgisi
  • İmza Sirküleri
  • İmza Beyannamesi
  • Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; e-postalar, çağrı merkezi görüşmeleri, basılı ve elektronik formlar, basılı belgeler, şirket içi yazılım ve platformlar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Cep Telefonu Numarası
  • Ev Telefonu Numarası
  • İş Telefonu Numarası
  • Faks Numarası
  • E-Posta Adresi
  • Ev Adresi
  • İl, İlçe ve Ülke Bilgisi
  • İşyeri İsmi-Unvanı
  • İşyeri Adresi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; e-postalar, çağrı merkezi görüşmeleri, basılı ve elektronik formlar, basılı belgeler, şirket içi yazılım ve platformlar ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
  • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
  • Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Müşteri İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Kargo Gönderisi ve Sipariş Bilgileri (Kargo Gönderi Numarası, Gönderi Adedi, Gönderi Türü, Gönderi Tipi)
  • Talep ve Şikayet Bilgileri
  • Müşteri Numarası
  • İade Bilgileri
  • Fatura Bilgisi
  • Tazmin Talep Tutarı
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Müşteri işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Müşteri işlem bilgileriniz; e-postalar, çağrı merkezi görüşmeleri, basılı ve elektronik formlar, basılı belgeler, şirket içi yazılım ve platformlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • İşitsel Kayıtlar/Çağrı Merkezi Kayıtları
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Finans Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Banka Hesap Bilgileri
  • IBAN Numarası
  • Ödemeye İlişkin Bilgiler
  • Bakiye Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Finans bilgileriniz; basılı belgeler, e-postalar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Pazarlama Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Anket Yanıtları
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Pazarlama bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Açık Rıza,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Pazarlama bilgileriniz; elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kargoyu Teslim Eden
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • T.C. Kimlik Numarası/Yabancı Kimlik Numarası
  • Pasaport Numarası
  • Uyruk Bilgisi
  • İmza
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgiler ile basılı/elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Cep Telefonu Numarası
  • Ev Adresi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Müşteri İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Kargo Gönderisi Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Müşteri işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Müşteri işlem bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kargoyu Teslim Alan
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Yabancı Kimlik Numarası
  • Pasaport Numarası
  • Uyruk Bilgisi
  • İmza
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgiler ile basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Müşteri İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Kargo Gönderisi Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Müşteri işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Müşteri işlem bilgileriniz; basılı belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kurumsal Müşteri Yetkilisi
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler
  • İmza
  • İmza Sirküleri
  • İmza Beyannamesi
  • Vergi Dairesi Bilgisi
  • Vergi Levhasında Yer Alan Bilgiler
  • Mersis Numarası
  • Vekaletname Bilgileri
  • Uyruk Bilgisi
  • Doğum Tarihi
  • Doğum Yeri
  • Pasaport Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; e-postalar, sözleşmeler, elektronik formlar, şirket içi yazılım ve platformlar, çağrı merkezi görüşmeleri ile basılı form ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ev Adresi
  • E-Posta Adresi
  • Cep Telefonu Numarası
  • İş Telefonu Numarası
  • İşyeri Adresi
  • İşyeri İsmi-Unvanı
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; e-postalar, sözleşmeler, elektronik formlar, şirket içi yazılım ve platformlar, çağrı merkezi görüşmeleri ile basılı form ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Pozisyon-Unvan Bilgisi
  • İşyeri Bilgileri
  • Araç Plaka Bilgisi
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Özlük bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, sözleşmeler ile e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Fotoğraf ve Video Kaydı
  • İşitsel Kayıtlar/Çağrı Merkezi Kayıtları
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Açık Rıza,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; görsel ve işitsel kayıt cihazları ile çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Finans Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Banka Hesap Bilgileri
  • IBAN Numarası
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Finans bilgileriniz; basılı belgeler, sözleşmeler, e-postalar ile elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
  • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
  • Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Müşteri İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Kargo Gönderisi ve Sipariş Bilgileri (Kargo Gönderi Numarası, Gönderi Adedi, Gönderi Türü, Gönderi Tipi)
  • Müşteri Numarası
  • Tazmin Bilgileri
  • İade Bilgileri
  • Fatura Bilgisi
  • Talep ve Şikayet Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Müşteri işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Müşteri işlem bilgileriniz; basılı belgeler, e-postalar, elektronik formlar ile çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Pazarlama Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Anket Yanıtları
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Pazarlama bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Açık Rıza,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Pazarlama bilgileriniz; elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kurumsal Müşteri Çalışanı
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler
  • İmza
  • İmza Sirküleri
  • İmza Beyannamesi
  • Vergi Dairesi Bilgisi
  • Vergi Levhasında Yer Alan Bilgiler
  • Mersis Numarası
  • Vekaletname Bilgileri
  • Uyruk Bilgisi
  • Doğum Tarihi
  • Doğum Yeri
  • Pasaport Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; e-postalar, sözleşmeler, elektronik formlar, şirket içi yazılım ve platformlar, çağrı merkezi görüşmeleri ile basılı form ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ev Adresi
  • E-Posta Adresi
  • Cep Telefonu Numarası
  • İş Telefonu Numarası
  • İşyeri Adresi
  • İşyeri İsmi-Unvanı
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; e-postalar, sözleşmeler, elektronik formlar, şirket içi yazılım ve platformlar, çağrı merkezi görüşmeleri ile basılı form ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Fotoğraf ve Video Kaydı
  • İşitsel Kayıtlar/Çağrı Merkezi Kayıtları
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Açık Rıza,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; görsel ve işitsel kayıt cihazları ile çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Finans Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Banka Hesap Bilgileri
  • IBAN Numarası
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Finans bilgileriniz; basılı belgeler, sözleşmeler, e-postalar ile elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
  • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
  • Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Müşteri İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Kargo Gönderisi ve Sipariş Bilgileri (Kargo Gönderi Numarası, Gönderi Adedi, Gönderi Türü, Gönderi Tipi)
  • Müşteri Numarası
  • Tazmin Bilgileri
  • İade Bilgileri
  • Fatura Bilgisi
  • Talep ve Şikayet Bilgileri
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Müşteri işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Müşteri işlem bilgileriniz; basılı belgeler, e-postalar, elektronik formlar ile çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Pazarlama Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Anket Yanıtları
  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Pazarlama bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Açık Rıza,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması
  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Pazarlama bilgileriniz; elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Potansiyel Müşteriler Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme
  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ev Adresi
  • E-Posta Adresi
  • Cep Telefonu Numarası
  • İş Telefonu Numarası
  • İşyeri Adresi
  • İşyeri İsmi-Unvanı

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;
  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; e-postalar, sözleşmeler, elektronik formlar, şirket içi yazılım ve platformlar, çağrı merkezi görüşmeleri ile basılı form ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • İmza

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; basılı/elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgiler ile e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Pozisyon-Unvan Bilgileri

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün/Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Özlük bilgileriniz; basılı/elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgiler ile e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme
  Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • İşitsel Kayıtlar/Çağrı Merkezi Kayıtları

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Kişisel Verilerin İşlenmesi Bilgilendirme
  Yönetim Kurulu Üyesi

  MNG Kargo bünyesindeki yönetim kurulu üyelerine ait işlenen kişisel veriler hakkında ayrıntılı bilgiler sadece kendilerinin erişebileceği şekilde yayınlanmakta olup, kendilerine bu konuda ayrıntılı bilgilendirme yapılmıştır.

  MNG Kargo eski yönetim kurulu üyesi iseniz, dilerseniz işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan başvuru yöntemlerinden biri ile işlenen kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanabilirsiniz.
  Ziyaretçi
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Fiziksel Mekan Güvenliği Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • CCTV Kayıtları
  • Ziyarete İlişkin Bilgiler (Ziyaret Edilen Personel Bilgisi, Ziyaret Tarihi, Ziyaret Saati, Ziyaret Süresi)

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması ve Takibi

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Fiziksel mekan güvenliği bilgileri, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Fiziksel mekan güvenliğine ilişkin bilgiler; kapalı devre kamera sistemleri (CCTV) ve tarafınızca beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

  Teslimat Noktası Temsilcileri
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • İmza
  • İmza Sirküleri
  • Kimlik Belgesinde Yer Alan Bilgiler
  • Vergi Kimlik Numarası
  • Vergi Levhasında Yer Alan Bilgiler
  • Vergi Dairesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, e-postalar ve sözleşmeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Cep Telefonu Numarası
  • İş Telefonu Numarası
  • E-Posta Adresi
  • İşyeri Adresi
  • İşyeri İsmi-Unvanı

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgiler ile e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Finans Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Banka Hesap Bilgileri

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Finans bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Finans bilgileriniz; basılı ve elektronik belgeler ve e-postalar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Teslimat Noktası Temsilci Adayı Kimlik ve İletişim Bilgileri Formu
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Cep Telefonu Numarası
  • Ev Adresi
  • Şehir ve İlçe Bilgisi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  İş Ortağı Yetkilisi/Çalışanı
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • İmza
  • T.C. Kimlik Numarası
  • İmza Sirküleri
  • Vergi Kimlik Numarası

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Sponsorluk Faaliyetlerinin Yürütülmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile basılı formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Üye Kişisel Veri İşleme Bildirimi
  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • T.C. Kimlik Numarası

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; çevrimiçi elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • E-Posta Adresi
  • Cep Telefonu Numarası

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi, Mal/Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  İşlem Güvenliği Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • IP Adresi Bilgileri
  • Şifre ve Parola Bilgileri
  • İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri
  • Bilgisayar Ekran Kayıtları
  • Cihaz IMEI Numarası
  • Cihaz MAC Adresi
  • Port Bilgisi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi, Talep ve Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İşlem güvenliği bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İşlem güvenliği bilgileriniz; çevrimiçi elektronik formlar, bilgi güvenliği sistemleri, elektronik cihazlar ve ortamlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  3.Kişiler

  MNG Kargo tarafından yürütülen iş faaliyetleri kapsamında meydana gelen hukuki ihtilaflar uyarınca resmi kanallar aracılığıyla kişisel verileri toplanan ilgililer (Örn; Arabulucular, Taraf Vekilleri, İlgili Kurum Yetkilileri), yürütülen sosyal sorumluluk projeleri kapsamında iletişime geçilen kurum yetkilileri ile MNG Kargo iletişim kanalları (Örn;Çağrı Merkezi) aracılığıyla iletişime geçen kişilere dair işlenen kişisel veriler aşağıdaki tablolar dahilinde yer almaktadır.

  Kimlik Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Ad
  • Soyad
  • İmza
  • T.C. Kimlik Numarası
  • Pasaport Numarası
  • Uyruk

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Kimlik bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Kimlik bilgileriniz; basılı form ve belgeler, elektronik formlar, tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler ile üçüncü taraflar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  İletişim Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • E-Posta Adresi
  • Cep Telefonu Numarası
  • Ev Adresi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  İletişim bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  İletişim bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler, basılı ve elektronik formlar vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Kişisel Veri İşleme Bildirimi
  Özlük Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Pozisyon-Unvan Bilgileri

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İç Denetim/ Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi, Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Aktivitelerinin Yürütülmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Özlük bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Özlük bilgileriniz; basılı/elektronik form ve belgeler ile tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Hukuki İşlem Bilgisi

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler
  • İhtarname/İhbarname Kapsamındaki Bilgiler
  • Dava ve İcra Dosyasındaki Bilgiler
  • KVK Talep Bilgisi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Hukuki işlem bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Hukuki işlem bilgileriniz; basılı belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Görsel ve İşitsel Kayıt Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • İşitsel Kayıtlar/Çağrı Merkezi Kayıtları

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi/Denetimi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi, Mal/Hizmet Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Talep/Şikayetlerin Takibi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Görsel ve işitsel kayıt bilgileriniz; çağrı merkezi görüşmeleri vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Kişisel Veri İşleme Bildirimi
  Pazarlama Bilgileri

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Anket Yanıtları

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  Firma Ürün ve Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Ürün ve Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi, Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi, İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması ve Değerlendirilmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Pazarlama bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • Açık Rıza,
  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Pazarlama bilgileriniz; elektronik formlar ile tarafınızca beyan edilen bilgiler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Diğer Bilgiler

   

  İşlenen Kişisel Veriler
  • Talep ve Şikayet Bilgileri

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

  İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi, Talep/Şikayetlerin Takibi, Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini, Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi

   

   

  Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri

  Diğer bilgileriniz, MNG Kargo tarafından; yukarıda sayılan amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, başta KVKK’nın 5’inci maddesinde ve ilgili mevzuatta belirtilen;

  • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması

   

   

   

  Kişisel Verileri Toplama Yöntemleri

  Diğer bilgileriniz; tarafınızca beyan edilen bilgi ve belgeler vasıtasıyla toplanmaktadır.

   

  Kişisel Verileriniz Yurt İçinde Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabilecektir?

  Kişisel verileriniz, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak;

   

  Yasal düzenlemeler ve tabi olduğumuz mevzuat gereği, Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere mevzuatta açıkça yetkilendirilmiş kişilerle paylaşılır. Ayrıca, kişisel verileriniz, bir mahkeme kararı veya yetkili kılınmış idari mercilerin talebi üzerine, Yetkili Kişi veya Kamu Kurum ve Kuruluşları ile paylaşılacaktır.

   

  Aramızdaki hizmet sözleşmesi kapsamında tedarikçilerden temin edilecek ürün veya hizmetlere ilişkin olarak; acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, görevlendirme süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş sağlığı/güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, talep/şikayetlerin takibi, tedarik zinciri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Tedarikçilerimiz ile paylaşılabilir.

   

  Finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi ile yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla sınırlı olarak Gerçek veya Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile paylaşılabilir.

   

  Kişisel Verilerinizi Yurt Dışına Aktarıyor Muyuz?

  Kişisel verileriniz; sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satın alım süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla ilgili yurt dışında mukim amaçlarıyla ilgili yurt dışında mukim İş Ortakları ve Tedarikçiler ile; iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin yürütülmesi, yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, veri sorumlusu operasyonlarının güvenliğinin temini ve uluslararası suçlarla mücadele kapsamında yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla yurt dışında mukim Hissedar Şirketimiz ile; saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla Altyapı Tedarikçileri ile; iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi/denetimi, organizasyon ve etkinlik yönetimi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla Herkese Açık olarak aleni ortamlarda paylaşılabilir.

   

  Yukarıda açıklanan kişisel verileriniz, açık rızanız doğrultusunda ve açık rızanızı geri almadığınız süre boyunca aktif olarak işlenecek ve yurt dışına aktarılacaktır. Açık rızanızı geri almanız durumunda ise kişisel verileriniz işlenmeyecek ve yurt dışına aktarılmayacaktır. Açık rızanızı MNG Kargo’ya başvurarak her zaman geri alma imkanına sahipsiniz.

  • Kişisel verileriniz, Instagram, Youtube, Facebook, Twitter, LinkedIn gibi yurtdışı merkezli teknik altyapı ve kayıt ortamı kullanan sosyal medya hesapları vasıtasıyla paylaşılabilir. Bu hesapların kullanımı esnasında, işlenmekte olan kişisel verilerinize ilişkin detaylı bilgiye ilgili sosyal medya mecralarının kendi gizlilik politikalarından ulaşabilirsiniz.

  Kişisel Verileriniz Ne Kadar Süre ile Saklanır?

   

  Kişisel verileriniz, kanunda veya ilgili mevzuatta verinin saklanması için bir süre belirlenmişse, söz konusu veri en az bu süre kadar saklanmak zorundadır. Kanunda veya ilgili mevzuatta bir süre öngörülmemişse; işlenme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak kaydıyla belirlenen makul sürelerce saklanmaktadır.

   

  İlgili Kişi Olarak Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

   

  Kişisel verilerinize ilişkin;

   

   Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

   

   Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

   

   Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

   

   Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   

   Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

   

   KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

   

   Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

   

   İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

   

   Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

   

  İlgili Kişi Olarak Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

  Kişisel verileriniz ile ilgili başvuru ve taleplerinizi dilerseniz ‘‘İlgili Kişi Başvuru Formu’’ aracılığıyla;

  • kisiselveri@mngkargo.com.tr adresine elektronik posta göndererek,

  • Geçerli bir kimlik belgesi ile bizzat başvurarak,

  • Islak imzalı ve kimlik fotokopisi ile Ayazağa Mahallesi Azerbaycan Caddesi 1B Bulvar Ofis No:109/B Sarıyer/İstanbul adresine göndererek,

  • Mobil imza veya güvenli elektronik imza ile imzalayıp kisiselveri@mngkargo.com.tr adresine e-posta göndererek,

  • Kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi ve güvenli elektronik imza ya da mobil imza kullanmak suretiyle mngkargo@hs02.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine göndererek

  MNG Kargo’ya iletebilirsiniz.

  • Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca, İlgili Kişi’nin, başvurusunda isim, soyisim, başvuru yazılı ise imza, T.C. kimlik numarası (başvuruda bulunan kişinin yabancı olması halinde uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası), tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon numarası ve faks numarası ile talep konusuna dair bilgilerin bulunması zorunludur.

  • İlgili Kişi, yukarıda belirtilen hakları kullanmak için yapacağı ve kullanmayı talep ettiği hakka ilişkin açıklamaları içeren başvuruda talep edilen hususu açık ve anlaşılır şekilde belirtmelidir. Başvuruya ilişkin bilgi ve belgelerin başvuruya eklenmesi gerekmektedir.

  • Talep konusunun başvuranın şahsı ile ilgili olması gerekmekle birlikte, başkası adına hareket ediliyor ise başvuruyu yapanın bu konuda yetkili olması ve bu yetkinin belgelendirilmesi (vekâletname) gerekmektedir. Başvurunun özel nitelikli veriler kapsamında olması durumunda ise Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik'in 10. maddesi uyarınca başvuruyu yapanın bu konuda özel olarak yetkilendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliği doğrulayıcı belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

  Yetkisiz üçüncü kişilerin başkası adına yaptığı talepler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Talepleriniz Ne Kadar Sürede Cevaplanır?

  Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz değerlendirilerek, MNG Kargo’ya ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde cevaplandırılır. Talebinizin kabul edilmesi veya gerekçesi açıklanarak reddedilmesi halinde cevabımız başvuruda belirttiğiniz adrese posta veya elektronik posta yolu başta olmak üzere eğer mümkünse talebinizin yapıldığı usulle size iletilir.