Gönderi Sözlüğü

Gönderi

 

 

Belirli sürelerde bir yerden başka bir yere taşınan, ambalaj ve kap içerisinde olan dosya, paket, koli, sandık vb. eşya ve emtialara gönderi denir.

 

 

Kargo Taşımacılığı

 

 

Aynı şehir içinde, şehirlerarası veya ülkeler arasında belirli sürelerde eşya ve emtia taşınması işine kargo taşımacılığı denir.

 

 

Adresten Alım (AA)

 

 

Müşterinin gönderisini adresine giderek teslim alma işlemidir.

 

 

Adrese Teslim (AT)

 

 

Göndericinin belirttiği adrese giderek gönderi teslim etme işlemidir.

 

 

Barkod Etiketi

 

 

Gönderinin teslim alındığı acente/irtibat bürosu ile teslim edileceği acente/irtibat bürosu arasındaki aşamaların takibini sağlayan fatura bilgilerinin bulunduğu ve her gönderi için ayrı verisel kodlama içeren etikettir.

 

 

Çalışma Alanı

 

 

Şube/acentenin gönderi alım ve gönderi teslim faaliyetlerini yürütecekleri adreslerin belirli olduğu yerleşim alanlarının sınırlarıdır.

 

 

Varış Birimi

 

 

Gönderinin alıcısına teslim edilmek üzere ulaştığı Şube Müdürlüğü veya Acentedir.

 

 

Desi

 

 

Paket, koli ya da sandık benzeri gönderilerin eni, boyu ve yüksekliğini cm cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 3000'e bölünmesi ile elde edilen değerdir. Yurtdışı gönderi hesaplamalarında ise paket, koli ya da sandık benzeri gönderilerin eni, boyu ve yüksekliğini cm cinsinden birbiriyle çarpıldıktan sonra 6000'e bölünür.

 

 

Devir Kargo

 

 

Alıcının adreste bulunamayışı, yanlış adres verilmiş olması ya da alıcının teslim almaması gibi nedenlerden dolayı bir sonraki güne kalan gönderilere denir.

 

 

Dosya

 

 

0-500 gram arası dokümanlardır. Dosya cinsi gönderiler, MNG Kargo poşeti içerisinde taşınır.

 

 

Telefon İhbarlı (Tİ)

 

 

Müşterilerimizin telefon açarak gönderisinin alınmasını ve/veya alıcıya da telefon ile bilgi verilip teslim edecek şubeden gelip almasının sağlanmasını istediği gönderilerdir. Varış şubesince alıcılara telefon edilerek teslim alınması istenen gönderiler en fazla 3 gün bekletilir. Bu sürede teslim alınmayan gönderiler, göndericiye iade edilir.

 

 

Alıcı Haberli (AH)

 

 

Alıcının gönderinin gönderiminden haber olduğu ve bildirimde bulunulmadan alıcı tarafından şubeden teslim alınan gönderilerdir.

 

 

Kargo Teslim Belgesi (Alıcı Teyit Belgesi)

 

 

Gönderinin teslimi sırasında alıcının imza ve kimlik bilgilerinin yazıldığı fatura nüshasıdır.

 

 

Kimlik Tespiti

 

 

Kargo şirketleri, 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve bu konuna istinaden çıkartılarak 09.01.2008 tarihi ve 26571 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yönetmelik ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu’nun 27.12.2016 tarihli ve 2016/DK-YED/517 sayılı Kararı gereği; Kargo (gönderi) kabulü sırasında; Göndericinin adı-soyadı, T.C. Kimlik numarası (yabancı uyruklular için pasaport numarası, uluslararası geçerliliği olan muadili belgenin numarası veya T.C. yetkili mercilerince verilmiş kimliği tespite yarayan belge numarası), açık adres ve telefon numarası bilgisi; Alıcının adı-soyadı ve açık adres bilgisini almak zorundadır. Kimlik bilgilerinin doğruluğu, Türk uyruklular için T.C. kimlik kartı veya T.C. nüfus cüzdanı, T.C. sürücü belgesi veya pasaport ile; yabancı uyruklular için pasaport, uluslararası geçerliliği olan muadili belge veya T.C. yetkili mercilerince verilmiş kimliği tespite yarayan belge ibraz edilerek teyit edilir. Göndericinin, kimlik ve iletişim bilgilerini vermek istememesi durumunda kargo (gönderi) yasal zorunluluk gereği kabul edilemez.

 

 

Peşin Ödemeli Fatura (PÖ)

 

 

Taşıma ücretinin gönderici tarafından ödenmesidir.

 

 

Teslimat (Gel-al) Noktası

 

 

Kargo şirketinin esnaf işletmesi veya ticari işletme gibi üçüncü taraflarla sözleşme yaparak gönderinin teslimatı ve iadesine yönelik hizmetleri söz konusu üçüncü taraflar aracılığıyla gönderi alıcısına sunduğu fatura ödeme noktası, market, eczane vb. teslimat adresidir.

 

 

Kilitli Teslimat Dolabı

 

 

Gönderinin teslim alınması veya iade edilmesine olanak sağlayan teslimat cihazıdır.

 

 

Ücret Alıcılı Fatura (ÜA)

 

 

Taşıma ücretinin alıcı tarafından ödenmesidir.

 

 

Taşınması Yasak Kargo

 

 

Kanunlarca taşınması yasaklanmış ya da taşınması sırasında risk bulunan ve diğer gönderilere zarar verebilecek gönderilerdir.

 

 

Toplu Taşıma İrsaliyesi

 

 

Şehir içinde ve şehirler arasında taşınan tüm gönderiler için düzenlenen resmi belgeye toplu taşıma irsaliyesi denir. Toplu taşıma irsaliyesi araç sürücüsü tarafından imzalanarak teslim alınır.

 

 

Yetki Belgesi

 

 

Gönderinin ilgili şahıs ya da kurum adına teslim alınabileceğini belirten belgedir.

 

 

Sandık

 

 

Diğer gönderilere zarar verebilecek (zincir, vida, somun vb.) ticari veya ticari olmayan emtialara gönderici tarafından yaptırılan özel ambalajdır.

 

 

Ambar Tesellüm Fişi (ATF)

 

 

Adresten alım işlemini sırasında gönderici ve alıcı isim ve adresleri ile teslim alınan gönderiye ait bilgilerin yazıldığı, bir nüshası müşteriye bırakılan Maliye Bakanlığı bandrollü resmi evraktır.

 

 

Kilogram/Desi (kg/ds)

 

 

Gönderi ücreti hesaplama yöntemlerinde kullanılan ölçü birimleridir. Gönderinin ağırlığı (kg) kadar kapladığı alan (ds) da dikkate alınarak hesaplama yapılmaktadır.

 

 

Çapraz Kargo

 

 

Bir gönderinin üzerine başka bir gönderinin barkodunun yapıştırılması sebebiyle yanlış varış merkezine giden gönderilere denir.

 

 

Şaşkın Kargo

 

 

Varış merkezi başka bir şube olan, fakat yanlışlıkla başka bir şubeye gelen gönderilere şaşkın kargo denir.

 

Standart Dışı Kargo

 

 

Transfer Merkezinde bant sisteminde ayrıştırılamayacak ağır, adetli ve uzun gönderiler ile şekilsiz kargo kategorisine giren gönderilerdir.

 

 

Taahhütname Metni

 

 

Taşınmasında hasar riski bulunan gönderiler için göndericiden sorumluluğu üstlendiğine dair alınan belgedir.

 

 

Toplu Taşıma İrsaliyesi

 

 

Gönderiler birimler arasında taşınırken bulundurulan, gerektiğinde zimmet kontrolüne olanak sağlayan, gönderi fatura numaralarının ve varış merkezlerinin kayıtlı olduğu maliye onaylı resmî belgedir.

 

 

Transfer Merkezi

 

 

Acente/Şubeler tarafından teslim alınan gönderilerin adreslerine sevk edilmek üzere toplanarak tasnif edildiği ve aynı yöne toplu olarak gönderildiği merkezdir.

 

 

Dosya

 

 

0-500 gram arası gönderilen dokümanlardır. Dosya gönderileri MNG Kargo poşeti içerisinde taşınır.

 

 

IATA

 

 

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği.

 

 

Manifesto İçi (Mi)

 

 

Hasar görme ihtimaline karşı, manifesto torbası içinde taşınan 0 gr-1 kg/ds paketlerdir.

 

 

Paket

 

 

İçine bir veya birkaç emtia/eşya konabilen, 2-10 kg ölçülerinde elde taşınabilir gönderilerdir.

 

 

Koli

 

 

10-30 kilogram ölçülerinde elde taşınabilir gönderilerdir.